Vi bygger framtidens utbildning

Vi är ett hängiven team av forskare och utvecklare som har åtagit sig att förstärka utbildning med innovativ utbildningsteknologi som bygger på banbrytande forskning om Learning Analytics och AI för utbildning. Våra AI-drivna lösningar stödjer elever, lärare, skolor och universitet att arbeta på datadrivna sätt och skapar de förutsättningar som krävs för att anpassa lärande och undervisning till alla elevers behov.

EdAider - framtidens smarta lärplattform

Vi bygger - baserat på många års forskning inom områdena teknikstött lärande, learning analytics och AI för utbildning - framtidens smarta lärplattform för datadrivet lärande, undervisning och skolförbättring.. Med hjälp av innovativ och datadriven AI-teknologi erbjuder EdAider-plattformen en mängd olika verktyg som ger lärare och skolor möjlighet att i realtid få datadrivna insikter och analyser samt möjlighet till djugående analyser efter läraktiviteter. EdAider-plattformen erbjuder också AI-verktyg som stödjer lärare att anpassa undervisning, och elever att lära sig på ett adaptivt sätt, med full hänsyn till alla individers behov.

Finansieringspartners

Samarbetspartners