Vi bygger framtidens utbildning

Vi är ett hängiven team av forskare och utvecklare som har åtagit sig att förstärka utbildning med innovativ utbildningsteknologi som bygger på banbrytande forskning om Learning Analytics och AI för utbildning. Våra AI-drivna lösningar stödjer elever, lärare, skolor och universitet att arbeta på datadrivna sätt och skapar de förutsättningar som krävs för att anpassa lärande och undervisning till alla elevers behov.

EdAider - framtidens smarta lärplattform

EdAider är en nästa generations AI-baserad lärplattform som utvecklats av forskare och lärare för att stödja adaptivt lärande och undervisning genom att nyttja potentialen i data och data-driven analys. EdAider är en unik hybridplattform som både stödjer lärande i fysiska klassrum och distansundervisning.

Gå till EdAider

Samarbetspartners och användare